Bedevaarten

Vanouds kent de Kerk heilige plaatsen, waar de aanwezigheid van God en zijn heiligen op de een of andere manier makkelijker ervaarbaar is. Soms is er op zo’n plaats een Mariaverschijning geweest, soms ligt er een heilige begraven, soms ook is het een beetje schimmig waarom er juist daar een heiligdom is ontstaan. Hoe dan ook: mensen knappen op van bedevaarten – probeer het ook eens.

Heiloo

Het bedevaartsoord van de Hollanders bestond al in de middeleeuwen, maar werd door de protestanten van de kaart geveegd. Herleefd aan het begin van de twintigste eeuw is het een van de meest sfeervolle plaatsen in Nederland.

‘s-Hertogenbosch

De Zoete Moeder van Den Bosch is een vergelijkbaar mirakelbeeld in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Waar in Maastricht vooral de kaarsen opvallen, zijn het in de Sint Jan de bloemen die de aandacht trekken. Het door en door versleten beeld van de moedermaagd met haar mysterieuze glimlach zweeft boven een zee van chrysanten, rozen, lelies en anjers die elke dag door de gelovigen ijverig wordt aangevuld.

Kevelaer

Toen de Kerk in Nederland verboden was, lag er net over de grens gelukkig dit stadje met haar uitbundige barok-bedevaart. Een soort monsterverbond tussen God de Vader en Anton Pieck, met Maria als burgemeesteres. Wie wil opvrolijken is in Kevelaer altijd aan het juiste adres.

Maastricht

Maar liefst drie heiligdommen heeft de stad Maastricht binnen haar muren, die alledrie tot de meest sfeervolle van het land behoren. Het graf van de heilige Servatius, die het christendom het eerst naar Nederland bracht, ligt in de donkere Romaanse crypte van de Sint-Servaasbasiliek op het Vrijthof. In de Sint-Martinuskerk van Wyck wordt het zwarte kruis bewaard. Volgens de legende werd het door een bliksemschicht uit een notenboom gekapt, maar het ontroert toch vooral vanwege de tedere gelaatsuitdrukking van de lijdende Christus. Het meest geliefde heiligdom is echter Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee, het lieflijk glimlachende beeld in de basiliek die naar haar is genoemd. Zij kijkt dagelijks neer op duizenden kaarsjes aan haar voeten.

Warfhuizen

Klein maar bloeiend is dit de plaats voor mensen die graag een verstilde bedevaart beleven. Een kapel aan het einde van de wereld, die temidden van het strakste landschap van Nederland een barokke enclave van Roomse uitbundigheid biedt. Op feestdagen met processies verandert het heel even in een on-Nederlandse vrome chaos. Om meer te weten: bezoek de site van de Mariabroederschap.