Devoties

Het hart van de geloofsbeleving van een katholiek wordt gevormd door de liefde voor de Heilige Schrift en de Sacramenten, vooral de Eucharistie (de heilige Mis). Daarnaast zijn er in de loop van de eeuwen verschillende gebruiken ontstaan om het geloof verder uit te diepen. Die gebruiken heten ‘devoties.’ Ze zijn het beste middel om door de week, als een bezoek aan een parochie niet mogelijk is, toch met de oorsprong en zin van je leven bezig te blijven.

Rozenkrans

De rozenkrans is de meest gepraktiseerde devotie in de Rooms-katholieke Kerk. Tijdens het spreken van de gebeden overweeg je, aan de hand van Maria, de grote mysteriën van het geloof. Om de gebeden te tellen gebruiken we het beroemde kettinkje van kralen: vijf keer tien met steeds een grotere ertussen. Op de gewone kralen een reeks van tien keer Wees gegroet, steeds op de grote kralen begonnen met een Onze Vader en een Eer aan de Vader. Als je alle geheimen wilt bidden ga je het snoer dus vier keer langs.

Omdat matigheid een grote deugd is, is het ook heel katholiek om elke dag één reeks geheimen te overwegen. Zondag en woensdag de Glorievolle, Maandag en Zaterdag de Blijde, Dinsdag en Vrijdag de droeve en donderdag de geheimen van het licht.

De geheimen zijn:

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
4. Jezus wordt opgedragen in de tempel
5. Jezus wordt teruggevonden in de tempel

De droeve geheimen
1. Jezus raakt in doodsstrijd in de hof van Olijven
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt bespot, bespuugd en met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
5. Jezus sterft aan het kruis

De geheimen van het licht
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4. Jezus wordt van gedaante veranderd op de berg Thabor
5. Jezus stelt de Eucharistie in

De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De heilige Geest wordt uitgestort over Maria en de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond

Kruisweg

De kruisweg gedenkt in veertien zogenaamde ‘staties’ het lijden van Christus. Je kan de kruisweg gewoon zo bidden, maar je kunt ook een boekje met afbeeldingen van de staties gebruiken. In de meeste kerken zijn schilderijen of beeldhouwwerken van de staties aangebracht in de zijbeuken (looppaden links en rechts). Het is een heel bijzondere ervaring om daar langs te lopen en zo een echte kruisweg te doen.

Elke statie begin je door te knielen, een kruis te slaan (zie onder ‘rozenkrans’) en te bidden: Wij aanbidden u, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Daarna overweeg je de gebeurtenis van de statie. Je sluit af met: Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. O God, wees ons zondaars genadig

De staties zijn:
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
6. Veronica droogt het gezicht van Jezus af
7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
8. Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
12. Jezus sterft aan het kruis
13. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen, en in de schoot van zijn moeder gelegd
14. Jezus wordt in het graf gelegd