Videos

Professie broeder Hugo

Eeuwige kluizenaarsgeloften van broeder Hugo, 18 november 2012

Registratie van de eeuwige professie van broeder Hugo als diocesaan heremiet van het bisdom Groningen-Leeuwarden.