Liturgie

De kluis van Warfhuizen hoort bij het kluizenaarsverband van Frauenbründl (Regensburger Eremitenverbrüderung) en heeft een heiligenkalender die soms afwijkt van de universele. Het bedevaartseizoen loopt van 1 Mei tot en met 15 September. De Eucharistievieringen worden, behalve op processie- en sommige bedevaartsdagen, gevierd volgens het traditionele missaal (“tridentijns”). Geef, zeker als u van ver komt, altijd een paar dagen van tevoren bericht. Er kunnen altijd plechtigheden uitvallen. Voor Metten en Lauden is aanmelding verplicht.

      Pater Hugo neemt een stille tijd. Alle Missen gaan gewoon door, maar de getijden worden in stilte gebeden.

Info

Andere plaatsen waar de oude Mis regelmatig wordt gecelebreerd:

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer