Liturgie

Bovenstaande kalender is bijgewerkt tot en met Sinte Catharina van Siëna (30 april). De kluis van Warfhuizen hoort bij het kluizenaarsverband van Frauenbründl (Regensburger Eremitenverbrüderung) en heeft een heiligenkalender die soms afwijkt van de universele. Het bedevaartseizoen loopt van 1 Mei tot en met 15 September. De Eucharistievieringen worden, behalve op processie- en sommige bedevaartsdagen, gevierd volgens het traditionele missaal (“tridentijns”). Geef, zeker als u van ver komt, altijd een paar dagen van tevoren bericht. Er kunnen altijd plechtigheden uitvallen. Voor Metten en Lauden is aanmelding verplicht.

  • De kerk blijft bij wijze van experiment al vanaf aswoensdag tot ongeveer 20.15 open, maar er zijn een paar uitzonderingen, check de kalender hierboven. (tot 17.00)
  • De triduumplechtigheden (Pasen: 13-14-15 april) in de kluis zijn sober, extreem langdurig en ondanks hun soberheid moeilijk te volgen voor mensen die niet terdege zijn ingeleid in de (oude!) liturgie van de Kerk. Ga liever naar uw eigen parochie!

Info

Andere plaatsen waar de oude Mis regelmatig wordt gecelebreerd:

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer